I hjärtat av det som en gång var Göteborgs varvsområden ligger den gamla arbetarstadsdelen Lindholmen med Slottsberget. På 1960- och 1970-talen var den i fritt fall. Många hus revs, en del förstördes i eldsvådor medan andra lämnades att förfalla. Slottsberget, med en historia som sträcker sig ner i 1200-talet, var länge hotat av sprängning eftersom Lindholmens varv ville bygga ut. Framtiden såg mörk ut.

Idag är Lindholmen en blomstrande stadsdel med varsamt renoverade trähus från 1800-talet. I boken Kära Lindholmen – från slumkvarter till riksintresse ger Maria Berggren sin bild av vad som blev avgörande för utvecklingen. Boken bygger bland annat på intervjuer med flera av dem som gick samman och kämpade för sin stadsdel.

 

 

”Den här boken är av värde, inte bara för Göteborg, utan även som viktig inspirationskälla för bevarandet av kulturmiljöer i hela landet.”

 

Karl-Gunnar Nordanstad

f.d. museichef för Göteborg stadsmuseum

 

 

 

 

 

 

Boken Kära Lindholmen finns att köpa på Café Elena vid Sannegårdsbron, hos ICA Sannegården, i Stadsmuseets butik, samt i Bokias butiker i Göteborg.

 

För bibliotek finns boken för beställning hos BTJ:

ISBN 978-91-637-1152-7

 

Beställ boken direkt av Maria Berggren:

maria.berggren@gmail.com

 

 

Foto: Christian Badenfelt.